Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo

Forventninger til trenere og klubb

Bilde fra treningsbenken i fotballkamp

Hva forventer TFK av sine trenere.:

  • Trenere i TFK skal sette seg inn i og etterleve sportsplanen etter beste evne.
  • Delta på minimum ett trenerforum pr år
  • Være positive bidragsytere både på og utenfor banen
  • At det prioriteres å ta den nødvendige trenerutdanningen
Hva trenere i TFK kan forvente av klubben:
  • Nødvendig utstyr for å gjennomføre gode treninger
  • Tilstrekkelig og fornuftige treningstider
  • Tilbud om trenerutdanning
  • Støtte og veiledning fra sportslig ledelse
  • Et godt og inkluderende miljø

Forrige Neste