Sammen for Tønsberg logo
Hovedbilde for artikkelen

TFK Arena blir Strandman Arena

av Øystein Buvik

06/07 - 2022

TFK Arena, sentrumsnært til Tønsberg Sentrum har sitt nedslagområde i skolekretsen rundt Byskogen skole og Træleborg skole, hvor også mange av TFKs barn og unge er rekruttert fra. I 2010 ble gressbanen omgjort til kunstgressbane og fikk navnet TFK Arena. Denne ombyggingen resulterte i stor økning i medlemsmassen og er fortsatt et sted hvor det er mye aktivitet både på dagtid, hvor Byskogen skole bruker den mye, og ikke minst på ettermiddagene og kveldene hvor det yrer av unge og ambisiøse fotballspillere.

Tønsberg Fotballklubb har i dag inngått en historisk samarbeidsavtale med Strandman AS med umiddelbar virkning, noe som gjør at TFK Arena nå blir Strandman Arena. Avtalen går over 5 ½ år. Strandman AS er et firma som liker at det spirer og gror. De har sett at Tønsberg Fotballklubb også gjør det i form av stor aktivitet og en klubb som legger til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge i sentrum av Tønsberg.

Strandman AS sin slogan er «Ekte skaperglede» og er det noe TFK har ambisjoner om, så er det akkurat det. Dette samarbeidet vil naturligvis være til stor nytte for begge parter. Strandman AS vil være meget viktig brikke i arbeidet med å etablere 2 ballbinger for de aller yngste mellom Byskogen skole og Strandman Arena. Så snart det foreligger en godkjenning fra Tønsberg Kommune om å realisere det, går man i gang, med målsetting om ferdigstillelse tidlig i høst.

Mange har selvfølgelig også registrert at det er høyt gress rundt kunstgressbanen. Ikke spesielt vakkert, men også dette vil Strandman AS ta hånd om på sikt. Gresset er nå klippet og Strandman rykker nå inn for å gjøre en finish her.

Før høstsesongen sparkes i gang, vil alle se at navnebytte er en realitet både gjennom, i denne omgang, draktreklame på klubbens A-lag, skiltreklame, info i NFFs organer og at det på sikt vil bli et mye mer i øyenfallende idrettsanlegg. TFK vil selvfølgelig oppfordre alle sine medlemmer og samarbeidspartnere om å bruke Strandman AS dersom man skal oppgradere uteområdet, enten det er hjemme eller i bedriften. Meget godt rennomè i Tønsberg og profesjonelle folk til fingerspissene, så gjør et besøk på hjemmesiden deres; www.strandman.no Både TFK og Strandman er meget fornøyd med at man har kommet i mål med denne avtalen og ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer.


Kommentarer

Du må være innlogget for å legge igjen en kommentar.

Ingen kommentarer.