Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo
Hovedbilde for artikkelen

Fotballpresidenten møtte styrelederne i Vestfoldklubbene

av Øystein Buvik

04/04 - 2024

Onsdag kveld inviterte NFF Vestfold til styrelederseminar med Fotballpresident Lise Klaveness. En godt opplagt Fotballpresident satt seg godt til rette i sofa sammen med klubbutvikler i NFF Vestfold, Espen Kirknes, for å ta for seg noen temaer som berørte fotballedere i Norge.

Hun startet med å snakke litt om utfordringen hennes mtp det å være mor til 3 og samtidig være en leder for fotballnasjonen Norge, både ved nasjonalt å møte kretser, klubber og media til det å være på de «store internasjonale arenaene» og representere Norge.

Med over 200 reisedøgn i året, er det store utfordringer med å få logistikken til å gå opp. Da vinklet hun dette inn mot ledere og trenere i breddeklubbene. Hun utrykte meget stor tilfredshet med den jobben alle gjør, for det meste frivillig. Ut i klubbene skal enkeltindividet kombinere trener eller lederrollen i klubb med jobb og familie. Også her må det gjøres tøffe prioriteringer. All ære til alle de som gjør alt de kan får å gi et godt fritidstilbud til ca 400.000 spillere i Norge.

Et annet, av flere, tema hun var inne på var viktigheten av å få inn flere kvinnelig leder og trenere i fotballen. Vi er så definitivt ikke dårligst «i klassen», men vi må bli flinkere til å rekruttere damer og unge jenter inn på så vel trenersiden som ledersiden. Heller ikke hun sa ja med en gang hun ble spurt om å ta et så stort verv. Dette må man legge gode planer for og i hvert fall ikke gi seg ved første henvendelse/rekrutteringsrunde.

I dag er 5 av ca 30 trenere i yngres avdeling i TFK damer, men det på lagledersiden er ca 50/50. På direkte spørsmål fra TFKs representant mente hun at klubben i hvert fall bør ha som mål å øke antallet dametrenere med 100 %, men da må det settes av et godt stykke arbeid for å få dette til. Hva med å bruke de 5 dametrenerne til å danne en ressursgruppe for rekruttering av flere «medsøstre». De er de rette personene til å senke terskelen for å ta på seg slike oppgaver. Bruke gjerne også damene som er lagledere til å være med på dette prosjektet. Det vil garantert gi resultater.

Kommentarer

Du må være innlogget for å legge igjen en kommentar.

Ingen kommentarer.