Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo
Hovedbilde for artikkelen

Årsmøte i Tønsberg Fotballklubb 2022

av Øystein Buvik

03/03 - 2023

Onsdag 1. mars avholdt Tønsberg Fotballklubb sitt Årsmøte.

Årsmeldingen var av det meget positive slaget og klubben merker å at man etter hvert klarer «å rette ryggen» etter koronaen. Det er nå 325 registrerte medlemmer, en økning fra 280 året før. Fra årsmeldingen leser man at det har vært et meget aktivt år. Klubben har arrangert aktivitetsdag sammen med Ukrainske barn og unge, arrangert aktivitetsdag for barn fra de nærliggende skolene og barnehagene samt bygget de 2 to flotteste ballbingene i «mils omkrets» - det meste på dugnad. Både indre og ytre fasiliteter har fått seg et skikkelig ansiktsløft. Klubblokalene er virkelig blitt «freshet opp» og det samme man si om TFK Arena, som i løpet av året er blitt Strandman Arena. Her er det blitt ryddig og pent med mange nye reklameskilt som viser at det er flott utvikling i sentrumsklubben.

Styret som ble valgt inn på årsmøtet i mars 2022, så tidlig for seg en 5-trinnsrakett for klubbens utvikling: Bygge klubb, bygge organisasjon, ta samfunnsansvar, videreutvikle anlegget og videreutvikle sport. Det meste av dette er innfridd, men sport vil bli fokusområde i 2023. Klubben har også fått inn mange nye ressurser som kan gjøre det litt enklere for hver enkelt som bidrar og ikke minst en meget ryddig økonomi. Takket være ettergiving av gjeld til Sæther Eiendom, operer man med et betydelig overskudd. Netto driftsresultat var på vel 68.000, noe man må si seg meget fornøyd med. Tønsberg Fotballklubb opererer med en meget positiv egenkapital og har en meget god likviditet. Når årsmøtet kom til punktet for valg, viste det seg at de aller fleste styremedlemmene er med videre, og er det noe som er viktig i den perioden klubben nå står foran, så er det kontinuitet i styre, i utvalg og på feltet.

Geirfinn Kvalheim fortsetter som styreleder og Per Erik Olsen og Eirik Hagen gjør det samme i styret. Pål Nilsson, Mathilde Elster og Tore Bjørnsvik ble gjenvalgt for 2 nye år, mens Gry Lauritsen og Simon Licina er nye i styret.

Styreleder avsluttet med å takke Halvor Viken for god jobb i styret over mange år. Han ble tildelt en velfortjent blomster og deretter ble de store linjene for 2023 dratt opp: Fokus på sport generelt og G19-lag og jentesatsing spesielt. Så vil samfunnsansvar ligge klubben sitt hjerte nært og klubben skal fortsette å vokse både hva gjelder antall spillere, men også som organisasjon og samlende enhet.

Tiltak som Sølvcupen (som man er midt oppe i), Kick off (13. april), ekstratreninger for barn og unge «som bare ikke kan få nok fotball» på søndager, den store TFK-dagen 10. juni med merkeprøver, offisiell åpning av ballbingene, Coca Cola cup og sosialt lag med mye god mat. I tillegg planlegger TFK å erstatte de gamle halogenlampene med LED-lys på Strandman Arena i løpet av høsten, samt at kunstgresset også på sikt må rehabiliteres.

Kommentarer

Du må være innlogget for å legge igjen en kommentar.

Ingen kommentarer.