Diverse

Administrasjon

Ikke bruker?

Er du lagleder/trener for et lag, men mangler tilgang?

Få din tilgang ved å sende inn registreringsskjema


Treningsavgift

| Tips en venn | Del på Facebook |

Medlemskontingent og treningsavgift

Faktura for medlemskontingent og treningsavgift sendes ut på epost via Medlemsnett i løpet av mars/april.   

Medlemskontingent:
Kr 350,-, gjelder samtlige medlemmer.

Treningsavgift:
Treningsavgiften avhenger av aldersgruppe og aktivitetsnivået i denne gruppa.

Lisens :
Samtlige seniorlag er pålagt å betale lagslisens til NFF/forsikring. Denne håndteres via klubben med et fast gebyr på kroner 500,-. Dette er en avgift som i sin helhet går til NFF.

Sesong:

Sesongen starter 1/1 og går til 31/12.

“Halv sesong”
Dersom man begynner i perioden 1. august-31. desember, reduseres treningsavgiften med 50 %.

Slutter man i løpet av sesongen gis det ikke refusjon og evt. krav opprettholdes, uansett årsak til at man sluttet.

Søskenrabatt
Har en familie flere barn/søsken i alderen fra 6 år og opp til og med fylte 16 år (i.l.a. året) må det betales full pris for den eldste av disse. For hvert barn i tillegg kan det trekkes en rabatt på kr 350,- på utsendte faktura(er).

Ingen spillere refunderes for treningsavgift/kontingent ved for eksempel skader i vårsesongen eller overgang til ny klubb.

NB! Manglende betaling av treningsavgiften betyr at spilleren ikke er berettiget til å trene eller spille kamper for TFK.

Overganger i sesong (ikke fullført en hel sesong i TFK):
For spillere som har mottatt utstyrspakker eller meldt overgang til TFK samme sesong som de forlater klubben må betale personlig utstyrspakke til kostpris samt overgangsbeløp som er påløpt til NFF så lenge klubben har et tilbud på det nivået spilleren hører til. 

Dugnadsarbeid:

Følgende dugnadsaktiviteter gjelder for lagene/spillerne/foreldre:

  • Sølvcup
  • Vakt på Tønsbergmessen
  • Vakt i forbindelse med FKTs kamper
  • Dugnad for vedlikehold av bane
  • Juleturnering (junior/senior)

Økonomisk dugnad:

Barneavdelingen i TFK har sitt årlige høstlotteri (6-12 år).

Fra og med ungdomsavdelingen (13år) skal samtlige selge minimum 5 sekker husholdningspapir hver. Dersom det er flere spillere i familien skal det totalt selges 8 sekker per familie. Salget foregår i begynnelsen av september. Faktura for antall sekker sendes ut ca 15. september med forfall før leveringsdato ca 25. september.

Dersom en spiller ikke selger 5 sekker vil det bli sendt ut en faktura på opptil kr. 500,- for fritak av økonomisk dugnad.


Kontingent sesongen 2017:

Lag Medlemskont Tr avg 2017 Lisens 2017
A-lag 350 2450 500
B-lag 350 1950 500
Dame 350 2450 500
JR 350 1950  
Gutt 350 1950  
Smågutt 03 350 1850  
Smågutt 04 350 1850  
G05 350 1400  
G06 350 1400  
G07 350 1400  
G08 350 1000  
G09 350 1000  
G10 350 1000  
J04/05 350 1400  
J06/07 350 1400  
J09/10 350    
Veteran 350